<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนธันวาคม 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
7 ธ.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 
8 ธ.ค. 2545 14:00 ฌาปนสถานวัดมกุฏกษัตริยาราม เทเวศร์ กรุงเทพฯ แสดงธรรมตามอัธยาศัย งานฌาปนกิจศพคุณสอางค์ ทองแถม (ประชุมเพลิงเวลา 14:00 น.)
10 ธ.ค. 2545 06:45 ธนาคารแห่งประเทศไทย สี่แยกบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ - งานครบรอบ 60 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย  ตักบาตร-นิมนต์พระสายกรรมฐานเจริญพุทธมนต์  พร้อมถวายผ้าป่าช่วยชาติ (06:45-10:45 น.) หลวงตาฯ มอบทองคำหนัก 500 กิโลกรัม และ  ดอลลาร์ 300,000  เหรียญสหรัฐฯ เข้าสู่คลังหลวง 
- และในวันนี้ ธปท. ร่วมกับ ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 12 แห่ง พร้อมพี่น้องประชาชนผู้รักชาติ ร่วมถวายเงินทองช่วยชาติ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปีธนบัตรไทย และครบรอบ 60 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ยอดบริจาคดังนี้
  เงินสด     1,347,560      บาท
  ดอลลาร์           5,858       เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 102 กิโลกรัม 25 บาท 61สตางค์
15 ธ.ค. 2545 17:00 บริเวณหน้าอาคารสมาคมผู้ประกอบการรับเหมาและค้าวัสดุก่อสร้างไทย 60/70-71 หมู่ 9 ซอยรามอินทรา 56 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ผู้บริหาร สมาชิกสมาคม สมาคมผู้รับเหมาฯ ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด        396,593      บาท
  ดอลลาร์              245      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก           31  บาท  17  สตางค์
18 ธ.ค. 2545 14:00 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม อธิการบดี-คณาจารย์-บุคลากร-นิสิตชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด        475,805      บาท
  ดอลลาร์              100       เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก             5   บาท  50  สตางค์
20 ธ.ค. 2545 13:00 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี ผู้บริหาร-ครูอาจารย์-นักเรียน-ผู้ปกครองตลอดศรัทธาประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด        377,130      บาท
  ดอลลาร์                 36      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก              8   บาท  73  สตางค์ 


22 ธ.ค. 2545 14:00 วัดทองเนียม 25 หมู่ 13 แขวงหลักสอง เขตหนองแขม กรุงเทพฯ คณะสงฆ์-อุบาสกอุบาสิกาวัดทองเนียม และบริษัทศิลป์สยามบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด พร้อม ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด        785,317      บาท
  ดอลลาร์              532      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก           63   บาท  40  สตางค์
23 ธ.ค. 2545 11:29 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ พิธีเททองรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อนำไปประดิษฐานในวิหารใหม่ วัดเจดีย์หลวง เชียงใหม่
24 ธ.ค. 2545 14:00 สถานปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน 213/31 หมู่ 1 ถ.นครชัยศรี-ดอนตูม กม.9 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มูลนิธิดวงแก้ว ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด        377,471      บาท
  ดอลลาร์              406      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก          10   บาท  57  สตางค์
25 ธ.ค. 2545 14:00 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับพนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และบริษัทในเครือวิไลลักษณ์ โฮลดิ้ง จำกัด  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ 
  เงินสด        513,310      บาท
  ดอลลาร์                57       เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก            7   บาท  73  สตางค์ 

27 ธ.ค. 2545 14:00 บริษัท ที.พี.ไอ. โพลีน จำกัด อ.เมือง จ.ระยอง ผู้บริหารและพนักงานบริษัทตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดธรรมสถิต)
  เงินสด        349,265      บาท
  ดอลลาร์           1,155      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก            2   บาท  53  สตางค์ 
28 ธ.ค. 2545 11:00 ห้องเย็นระยอง อ.เมือง จ.ระยอง รับทองคำตามอัธยาศัย
  เงินสด          28,560      บาท
  ดอลลาร์              144      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก            1   บาท  23  สตางค์ 
13:00 บ้านฉางคันทรีวิลล์ อ.บ้านฉาง ระยอง รับผ้าป่าช่วยชาติตามอัธยาศัย
  เงินสด          83,214      บาท
  ดอลลาร์              949      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  1 กิโลกรัม 6 บาท 82  สตางค์ 
17:00 วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง แสดงธรรมตามอัธยาศัย  
  เงินสด        657,441.50   บาท
  ดอลลาร์          4,005          เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก          30   บาท  85  สตางค์ 
(พักค้างคืนที่วัดธรรมสถิต) รวมยอดบริจาคตลอด 3 วัน ณ วัดธรรมสถิต 
  เงินสด        862,082.50   บาท
  ดอลลาร์          5,278          เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  1 กิโลกรัม 5 บาท 96 สตางค์
29 ธ.ค. 2545 10:00 วัดมาบจันทร์ (วัดสุภัททะบรรพต) อ.เมือง จ.ระยอง เจ้าอาวาส-คณะสงฆ์-ศิษยานุศิษย์ พร้อมประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตาฯ
  เงินบาท    191,539    บาท
  ดอลลาร์            788    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ     6  บาท  50  สตางค์
15:00 ค่ายมหาสุรสิงหนาท อ.เมือง จ.ระยอง คณะสงฆ์-ศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาชาวระยองและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  (ออกเดินกลับสวนแสงธรรมหลังรับผ้าป่า)
  เงินบาท  1,080,624     บาท
  ดอลลาร์             790   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ          5  บาท  80  สตางค์
31 ธ.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก