<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 มี.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยรถยนต์พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
2 มี.ค. 2545 14:00 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี บมจ.อยุธยา อลิอันซ์  ซี พี ประกันชีวิต-ผู้บริหาร-ตัวแทนและลูกค้าทั่วประเทศ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท        698,991   บาท
  ดอลลาร์              558   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    8   บาท   32   สตางค์
3 มี.ค. 2545 10:00 ร.ร.อนุบาลจุฑาภรณ์ 319 ซ.สวัสดี ถ.สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ คณะศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท       460,000   บาท
  ดอลลาร์             171   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    2   บาท  69  สตางค์
5 มี.ค. 2545 14:00 ร.ร.ส่งกำลังบำรุงทหารบก ถ.เทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ คณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ 44 พร้อมข้าราชการและสาธุชนทั่วไป ร่วมรับฟังธรรมบรรยายพิเศษโดยหลวงตา
9 มี.ค. 2545 17:00 บ้าน น.พ.วิรัตน์ เตชะอาภรณ์กุล 28/91 ซ.เพชรเกษม 77 ถ.เพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ คณะศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายผ้าป่าช่วยชาติ 
10 มี.ค. 2545 14:00 วัดเชิงเลน แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ คณะสงฆ์และคณะศรัทธาญาติโยมวัดป่าเชิงเลน  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
12 มี.ค. 2545 17:00 วัดดวงแข ถ.จารุเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน ตลอดพุทธบริษัทเขตต่างๆ  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
13 มี.ค. 2545 14:00 วัดทุ่งสามัคคีธรรม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
14 มี.ค. 2545 13:00 มหาวิทยาลัยสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา(ยังไม่เป็นทางการ)
15 มี.ค. 2545 15:00 ออกเดินทางไปเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พักค้างคืนที่นี่
16 มี.ค. 2545 11:00 เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์และกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท     1,600,000   บาท
  ดอลลาร์             676   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม 4 บาท 29 สตางค์
17 มี.ค. 2545 15:00 สวนธรรมชาติ (สวนลิง) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี อำเภอกุมภวาปีและใกลัเคียงตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
21 มี.ค. 2545 14:00 อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา อธิการบดี-คณาจารย์-นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดป่าสาลวัน 2 คืน)
  เงินบาท        621,626   บาท
  ดอลลาร์              195   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    18  บาท  50  สตางค์
23 มี.ค. 2545 16:00 วัดเขาเจริญธรรม ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน จ. เพชรบูรณ์ คณะศรัทธา คณะศิษยานุศิษย์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์-อำเภอใกล้เคียงทั้งฝ่ายสงฆ์และฆราวาส รับฟังพระธรรมเทศนา และถวายผ้าป่าช่วยชาติ ต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นครั้งที่ 2 ของวัดเขาเจริญธรรม (หลวงตาพักค้างคืนที่นี่)
  เงินบาท      727,978   บาท
  ดอลลาร์              367   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 9 กิโลกรัม 49 บาท 36 สตางค์
24 มี.ค. 2545 16:00 วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร อ.ปากช่อง นครราชสีมา คณะสงฆ์ และศิษยานุศิษย์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา ในงานน้อมรำลึกถึงปฐมเจ้าอาวาส(หลวงพ่อโชติ คุณสัมปันโน) (หลวงตาพักค้างคืนที่นี่)
  เงินบาท        744,967   บาท
  ดอลลาร์              296   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   4   บาท  61  สตางค์
25 มี.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนที่นี่)
26 มี.ค. 2545 00:00 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนที่นี่)
14:00 ณ ศูนย์ดัชมิลล์ปราจีนบุรี เลขที่ 199/4-7 ถ.แก้วพิจิตร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ผู้บริหาร-พนักงานศูนย์ดัชมิลล์ปราจีนบุรี-อรัญประเทศ พรัอมคณะศรัทธาประชาชนชาวปราจีนบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด          91,913      บาท  
  ดอลลาร์              755      เหรียญสหรัฐฯ 
  ทองคำ                  51 บาท   5  สตางค์

17:00 บริเวณศาลพระหลักเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมคณะศรัทธาประชาชนชาวปราจีนบุรี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท       488,955   บาท
  ดอลลาร์               314   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    5   บาท  13  สตางค์
28 มี.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
30 มี.ค. 2545 13:00 วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และเป็นประธานงานประชุมเพลิงศพ หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส 
31 มี.ค. 2545 13:30 บริเวณหน้าวิหาร “บูชาคุณหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ภูมมี” วัดป่าโนนนิเวศน์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้ว่าราชการ-นายกเทศมนตรี-วัดป่าโนนนิเวศน์ ในนามคณะสงฆ์ตลอดพุทธบริษัทชาวจังหวัดอุดรธานี และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมรับฟังธรรมเทศนาและทอดผ้าป่าช่วยชาติ ในโอกาสพิธีเปิดวิหาร “บูชาคุณหลวงปู่มั่นและหลวงปู่ภูมมี” ขึ้น เนื่องจากวัดป่าโนนนิเวศน์เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ เคยพำนักจำพรรษาที่นี่ถึง 2 พรรษา
  เงินบาท    1,603,840   บาท
  ดอลลาร์            1,685   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  1 กิโลกรัม 4 บาท 69 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก