<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม. 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์
15:30 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคองแบบสูบกลับ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ผู้อำนวยการโครงการฯ - ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดประชาชนพื้นที่โดยรอบ ในอำเภอสีคิ้วและใกล้เคียง ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติมหากุศล และรับฟังพระธรรมเทศนา (พักค้างคืนที่บ้านสวนลำตะคองคุณชูชัย-จันทร์แจ่ม สุวรรณเกสร์)   เงินบาท    1,014,325   บาท
  ดอลลาร์            1,217   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      45  บาท 11 สตางค์
2 ก.ค. 2545 07:00 ฉันจังหันเช้าที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลำตะคอง เสร็จแล้วออกเดินทางไปสวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
3 ก.ค. 2545 13:00 บ้านห้วยขวาง กรุงเทพฯ รับผ้าป่าทองคำ
4 ก.ค. 2545 16:30 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ คณบดี-คณาจารย์-ข้าราชการ-นิสิตเก่า-นิสิตปัจจุบัน-ผู้ปกครองและประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
5 ก.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางไปจังหวัดลำปางโดยรถยนต์ พักค้างคืนที่วัดป่าสำราญนิวาส  อ.เกาะคา จ.ลำปาง 
วัดป่าสำราญนิวาสร่วมบริจาคช่วยชาติกับหลวงตาดังนี้
  เงินบาท        89,825   บาท
  ดอลลาร์              122   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      13   บาท  33  สตางค์
6 ก.ค. 2545 14:00 อาคารบุญชูตรีทอง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ลำปาง คณะสงฆ์-ส่วนราชการ-พ่อค้าและประชาชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่ เรือนรับรองสงฆ์ บ้านคุณสุรวุฒิ อ.เมือง จ.ลำปาง)
  เงินบาท       540,340   บาท
  ดอลลาร์               168   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    2   บาท   20   สตางค์
7 ก.ค. 2545 10:00 วัดทุ่งบ่อแป้น อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง คณะสงฆ์และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ถวายผ้าป่าช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา (ตามอัธยาศัย)
  เงินบาท        515,530   บาท
  ดอลลาร์           1,454   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    25   บาท  67 สตางค์
12:00 ออกเดินทางไปวัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ พักค้างคืนที่นี่
8 ก.ค. 2545 15:00 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้าและประชาชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่ วัดแพร่ธรรมาราม)
  เงินบาท    1,149,575   บาท
  ดอลลาร์               100    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ             2 บาท 7 สตางค์
9 ก.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางกลับสวนแสงธรรมโดยทางรถยนต์
รวมยอดบริจาคตั้งแต่วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2545 ณ วัดแพร่ธรรมาราม ดังนี้
  เงินบาท        207,970   บาท
  ดอลลาร์              245   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม 17 บาท 65 สตางค์
10 ก.ค. 2545 16:00 ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. ถ.ทหาร สี่แยกเกียกกาย เขตดุสิต กรุงเทพฯ คณะครู-อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักเรียน  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท       615,319   บาท
  ดอลลาร์               304   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  1 กิโลกรัม 1 บาท 25 สตางค์
12 ก.ค. 2545 17:00 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ซอยสุขุมวิท 101/1 ถ.สุขุมวิท เขตพระโขนง กรุงเทพฯ มูลนิธินวัตกรรมวัฒนธรรมศึกษาร่วมกับเขตพระโขนงและโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตร่วมจัดงานถวายผ้าป่ามหากุศลสมทบโครงการช่วยชาติและรับฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2545
  เงินบาท     631,020.-   บาท
  ดอลลาร์             405      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก       23  บาท 78  สตางค์
14 ก.ค. 2545 14:00 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 อิมพิเรียลเวิลด์ลาดพร้าว สำนักงานเขตวังทองหลาง ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เขตวังทองหลางและบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมกับอิมพิเรียลเวิลด์ลาดพร้าว  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท       817,430   บาท
  ดอลลาร์               821   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     29   บาท  59   สตางค์
16 ก.ค. 2545 17:00 เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์ ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติ ตลอดรับฟังพระธรรมเทศนา (พักค้างคืนที่บ้านพักรับรองเขื่อน)
  เงินบาท      826,431   บาท
  ดอลลาร์              797   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก   14   บาท  78  สตางค์
17 ก.ค. 2545 07:30 ถวายภัตตาหาร เสร็จแล้ว เขื่อนขอนิมนต์เมตตาที่โรงไฟฟ้า และอ่างเก็บน้ำ
13:00 เดินทางกลับสวนแสงธรรม
18 ก.ค. 2545 17:00 ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานใหญ่ นานาเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งลูกค้าตลอดประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและร่วมทำบุญโครงการช่วยชาติ
  เงินบาท       795,319   บาท
  ดอลลาร์            1,812   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ   7 กิโลกรัม  24 บาท 78 สตางค์
20 ก.ค. 2545 10:00 บ้านเลขที่ 4 ซอยพัฒนสิน ถ.นางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ กทม. รับผ้าป่าทองคำ-ดอลลาร์ บ้านคุณฐาวรา หวั่งหลี และบ้านคุณสายจิต หวั่งหลี 
21 ก.ค. 2545 15:00 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานในการรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติจากหลวงตาฯ ในงานพิธีบรรจุทันตธาตุ (ฟันกราม) หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และงานฉลองอายุครบ ๘๖ ปี พระครูสุทธิธรรมรังสี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท) (หลวงตาพักค้างคืนที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม) 
  เงินบาท  2,185,961.50  บาท
  ดอลลาร์          4,314        เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ  23 กิโลกรัม  36 บาท 68 สตางค์
22 ก.ค. 2545 07:00 ฉันจังหันเช้าที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เสร็จแล้วออกเดินทางกลับสวนแสงธรรม
23 ก.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์
27 ก.ค. 2545 13:00 วัดป่าบ้านตาด คณะพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นกราบคารวะ ถวายผ้าป่าช่วยชาติ
28 ก.ค. 2545 15:00 วัดป่าหลวงตามหาบัวธรรมเจดีย์(ภูหินร้อยก้อน) บ้านโนนเชียงค้ำ หมู่ 2 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี อำเภอหนองแสงร่วมกับข้าราชการหน่วยงานต่างๆ พร้อมคณะสงฆ์ องค์กรเอกชน พี่น้องประชาชนชาวอำเภอหนองแสงและศิษยานุศิษย์  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก