<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2545
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 ส.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางจากวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์  พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ
4 ส.ค. 2545 14:00 โครงการพูนสินธานี 3 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงคลองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ บริษัท ลิฟวิ่ง แลนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตสะพานสูงและเขตบึงกุ่ม ตลอดประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินสด       905,500       บาท
  ดอลลาร์             138       เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก            7   บาท    4  สตางค์
5 ส.ค. 2545 17:00 อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ชั้น 30 ห้องราชพฤกษ์ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด(มหาชน) (ทีพีไอ) และบริษัทในเครืออื่นๆ  ตลอดพนักงานและสาธุชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติกับหลวงตา
  เงินบาท         355,901   บาท
  ดอลลาร์            5,244   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 11 กิโลกรัม 23 บาท 13 สตางค์
6 ส.ค. 2545 13:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ คณะพระกรรมฐานภาคกลางและภาคตะวันออก และคณะศิษยานุศิษย์มากราบคารวะและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
7 ส.ค. 2545 14:00 ห้องประชุมอาคารกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์ และหน่วยราชการต่างๆ  อธิบดี-ข้าราชการ-ประชาชนร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปีวันคล้ายวันเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดอาคารกรมประชาสัมพันธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เงินบาท   1,280,802   บาท
  ดอลลาร์              813   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 1 กิโลกรัม 40 บาท 15 สตางค์
9 ส.ค. 2545 09:00 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดโดยรถยนต์
12 ส.ค. 2545 07:00 ศาลาใหญ่หน้ากำแพงวัดป่าบ้านตาด ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ  และในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 89 ปีองค์หลวงตา คณะศิษยานุศิษย์และผู้ศรัทธาร่วมถวายทองคำ-ดอลลาร์-เงินบาททอดผ้าป่าเข้าโครงการช่วยชาติ

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก