<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
10 ม.ค. 2546 09:00 ออกเดินทางไปจันทบุรี (พักค้างคืนที่วัดเขาน้อยสามผาน)
11 ม.ค. 2546 15:00 วัดพิชัยพัฒนาราม(เขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์  ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดเขาน้อยสามผาน)
  เงินบาท  2,507,552.75  บาท 
  ดอลลาร์          10,991      เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก 42  ก.ก. 41 บาท 78 สตางค์
รวมเงินบริจาคทั้ง 3 รายการคิดเป็นมูลค่า 23,689,548.75 บาท

หมายเหตุ...  ม.ร.ว.ปริดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวบรรยายเรื่อง "ความสำคัญของคลังหลวง" แก่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานและประชาชนจำนวนมาก

รวมยอดบริจาคในจังหวัดจันทบุรีทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่ 10-13 ม.ค.2546 ดังนี้
  เงินบาท   4,307,464   บาท
  ดอลลาร์         11,737    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก  43  ก.ก.  27 บาท 50 สตางค์
รวมเงินบริจาคทั้ง 4 รายการคิดเป็นมูลค่า 25,903,414 บาท
12 ม.ค. 2546 15:00 ที่พักสงฆ์ไทรนอง ต.วังแซ้ม กิ่งอำเภอคิชกูฏ จ.จันทบุรี คณะสงฆ์-ลูกหลานชาวไทรนอง และสถานที่ใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่วัดเขาน้อยสามผาน)
  เงินบาท     794,788.50  บาท
  ดอลลาร์             286   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก     41   บาท  73  สตางค์
17:00 บริเวณองค์พระยืน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทุ่งพลงใต้ ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้ว่าราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมรวมพลังศรัทธาและสามัคคี ร่วมบริจาคทองคำ ดอลลาร์ และเงินบาทสมทบเข้าคลังหลวง พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา
  เงินบาท     273,091.75  บาท
  ดอลลาร์             177   เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      4   บาท  19  สตางค์
13 ม.ค. 2546 13:30 วัดปะตงวนาราม ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี คณะสงฆ์-ศรัทธาประชาชนอำเภอสอยดาว และบริเวณใกล้เคียง ทอดผ้าป่าและรับฟังพระธรรมเทศนา
  เงินบาท     732,230     บาท
  ดอลลาร์             281     เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      5   บาท  46  สตางค์
19:00 วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี คณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่นี่)
  เงินบาท       71,340     บาท
  ทองคำหนัก   1 กิโลกรัม 14 บาท 28 สตางค์
14 ม.ค. 2546 19:00 วัดถ้ำประทุน ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่นี่)
  เงินบาท  1,198,265    บาท
  ดอลลาร์          4,147     เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      58  บาท  53  สตางค์
15 ม.ค. 2546 13:00 วัดป่าเลิศรัตนาราม กิ่ง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี คณะศิษยานุศิษย์ฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท      610,110    บาท
  ดอลลาร์              447    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      25  บาท  84  สตางค์
16 ม.ค. 2546 14:00 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จ.นครนายก อธิการบดี-คณาจารย์ตลอดนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ในโอกาสขึ้นปีใหม่และฉลองหอพระ
  เงินบาท      883,160    บาท
  ดอลลาร์              575    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก       6  บาท  71  สตางค์
18 ม.ค. 2546 15:00 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลพบุรี สโมสรไลออนปรางค์สามยอด ตลอดประชาชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท   1,292,018   บาท
  ดอลลาร์              757    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก      47  บาท  55  สตางค์
19 ม.ค. 2546 13:00 บริเวณชั้น 7 ตึกสโรรักษ์คอมเพล็กซ์ 90/9 ถ.สวนเสยาม แขวง-เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร บริษัท สโรรักษ์(ประเทศไทย)จำกัด ผู้บริหารและพนักงาน พร้อมผู้บริหารงานขายและประชาชนใกล้เคียง รับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท   352,471.75 บาท
  ดอลลาร์             69       เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำหนัก    18  บาท  61 สตางค์
20 ม.ค. 2546 15:00 สนามโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน   ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ 
  เงินบาท   2,607,836    บาท
  ดอลลาร์           2,125    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ    2  กิโลกรัม  28.50  บาท
21 ม.ค. 2546 14:00 วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม ยอดบริจาค เงินบาท 454,632.-บาท, เงินดอลล์ 305 เหรียญสหรัฐ, ทองคำหนัก 6 บาท 41 สตางค์
23 ม.ค. 2546 10:30 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กทม. กำหนดออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
25 ม.ค. 2546 14:00 หอประชุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ต.สระนกแก้วอ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด นายอำเภอ-พ่อค้า-ประชาชน-ข้าราชการ-ญาติธรรมชาวอำเภอโพนทองและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  รวมยอดบริจาคชาวอำเภอโพนทองร่วมกับวัดป่าบ้านเหล่าสูงดังนี้
  เงินบาท      916,865    บาท
  ดอลลาร์              160    เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ  4  กิโลกรัม 17 บาท 24 สตางค์
18:00 วัดป่าศรีโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คณะสงฆ์วัดป่าศรีโพนทอง พร้อมศิษยานุศิษย์ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
  เงินบาท      195,858    บาท
  ดอลลาร์                32     เหรียญสหรัฐฯ
  ทองคำ       31  บาท  72  สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก