<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 ก.พ. 2546 14:00 บริเวณหน้าอาคาร 7 ปี ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผู้อำนวยการ-คณาจารย์-นักเรียน-ผู้ปกครอง ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) และประชาชนบริเวณใกล้เคียง   ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดบริจาค  ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม 25 บาท 27 สตางค์,  เงินดอลลาร์ 981 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 2,708,655.- บาท 
19:00 วัดป่าบ้านโนนม่วง(วัดป่ามหาวิทยาลัย) หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น คณะสงฆ์-ศิษยานุศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร ชาวขอนแก่นและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักจำวัดที่นี่)
   เงินบาท    154,090    บาท
   ดอลลาร์            296    บาท
   ทองคำหนัก  1 ก.ก. 24 บาท 84 สตางค์
10 ก.พ. 2546 07:00 วัดป่าบ้านโนนม่วง(วัดป่ามหาวิทยาลัย) หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น บิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
16 ก.พ. 2546 07:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด งานทำบุญข้าวเปลือกช่วยชาติ(ประทายข้าว) ประจำปี 2546 พระสงฆ์สวดพุทธมนต์ ศรัทธาประชาชนร่วมถวายข้าวเปลือกช่วยชาติ
   เงินสด   2,013,824  บาท
   ดอลลาร์         6,407  เหรียญสหรัฐ
   ทองคำ  7 กิโลกรัม 42 บาท 95 สตางค์
26 ก.พ. 2546 14:30 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัด-อธิการบดี-คณาจารย์-นักศึกษา-พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย ตลอดผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดบริจาคได้ดังนี้ เงินบาท 868,370.- บาท, ดอลลาร์ 589 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 5 บาท 49 สตางค์
28 ก.พ. 2546 14:00 สนามที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสุวรรณคูหา และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ
   เงินบาท     676,690     บาท
   ดอลลาร์              362     เหรียญสหรัฐฯ
   ทองคำหนัก  2  กิโลกรัม 30 บาท 73 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก