<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม. 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ค. 2546 14:00 กรมช่างอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ข้าราชการและลูกจ้างกรมช่างอากาศ ตลอดประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,089,181.-บาท, ดอลลาร์ 1,178 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 51บาท 61 สตางค์
2 ก.ค. 2546 09:30 กรุงเทพฯ รับนิมนต์รับทองคำ(ส่วนตัว)
3 ก.ค. 2546 17:00 สำนักพิมพ์ ผู้จัดการ ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ผู้บริหาร-พนักงาน ตลอดประชาชนในย่านใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ ยอดบริจาค 1,686,089.- บาท, ดอลลาร์ 746 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ 9 บาท 92 สตางค์
4 ก.ค. 2546 06:30 กรุงเทพฯ รับนิมนต์
5 ก.ค. 2546 10:00 กรุงเทพฯ รับนิมนต์ไปรับทองคำ(ส่วนตัว)
13:00 สวนแสงธรรม พระกรรมฐานภาคกลางและภาคตะวันออก กราบทำวัตร และถวายผ้าป่าช่วยชาติ พร้อมรับฟังโอวาทธรรมจากหลวงตา
6 ก.ค. 2546 17:00 วัดสิริกมลาวาส ถ.พหลโยธิน แขวง-เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ คณะสงฆ์-คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่หลอด ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนในเขตลาดพร้าว ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,761,571.-บาท, ดอลลาร์ 2,082.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม 28 บาท 78 สตางค์
7 ก.ค. 2546 14:00 ห้องประชุมบริษัททีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน) ถ.นางลิ้นจี่ เขตสาธร กรุงเทพฯ ผู้บริหารบริษัท-พนักงาน และบริษัทในเครือ ตลอดประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค  เงินบาท 439,819.- บาท, ดอลลาร์ 3,358.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 14 กิโลกรัม 59 บาท 40 สตางค์
9 ก.ค. 2546 09:45 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ พิธีมอบทองคำ-ดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงครั้งที่ 9 (ทองคำจำนวน  ... แท่งน้ำหนัก  ... ก.ก.  ดอลลาร์ 400,000 เหรียญสหรัฐฯ)
16:00 สนามกีฬาและสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย ถ.สุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, สน.ทางด่วน 1 (งานที่ 1 กก.2 บก.จร.บชน.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรมศุลกากร, สนง.เขตคลองเตย ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค 1,059,642.-บาท, ดอลลาร์ 632 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ 5 บาท 71 สตางค์
10 ก.ค. 2546 11:00 สวนแสงธรรม พิธีมอบสินทรัพย์เข้าคลังหลวง ครั้งที่ 9  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยรับมอบ  ทองคำน้ำหนัก 612.5 กิโลกรัม และ ดอลลาร์ 432,000 เหรียญสหรัฐ   ยอดบริจาครับผ้าป่า (เฉพาะในพิธี)  เงินบาท 37,860.- บาท, ดอลลาร์ 2,060 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 1 บาท 36 สตางค์
11 ก.ค. 2546 14:00 ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ฯ เขตพญาไท กรุงเทพฯ กระทรวงการคลัง-กรมประชาสัมพันธ์-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ตลอดประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 3,795,316.16 บาท, เงินดอลลาร์ 2,295 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 101 กิโลกรัม 17 บาท 17 สตางค์ 
12 ก.ค. 2546 10:00 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยทางรถยนต์
20 ก.ค. 2546 14:00 วัดประชาชุมพลพัฒนาราม บ.หนองใหญ่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร กราบนิมนต์หลวงตาแสดงธรรมและรับผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค 1,660,790.- บาท, ดอลลาร์ 1,762.- บาท, ทองคำ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 52 บาท 43 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก