<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 ส.ค. 2546 14:00 เวทีกลางแจ้ง สถาบันราชภัฏมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามร่วมกับสถาบันราชภัฏมหาสารคาม พร้อมประชาชนจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,681,735.- บาท, ดอลลาร์ 466 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 38 บาท 19 สตางค์
9 ส.ค. 2546 14:00 กองบิน 23 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ถ.ทหาร อ.เมือง จ.อุดรธานี ข้าราชการและลูกจ้าง กองบิน 23 จ.อุดรธานี, บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน)  สาขาอุดรธานี, ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีและการท่าอากาศยานอุดรธานี  ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 608,010.- บาท, ดอลลาร์ 329 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 11 บาท 64 สตางค์
12 ส.ค. 2546 06:30 ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาส จัดงานบูชาพระคุณ 90 ปี หลวงตามหาบัว เนื่องวันคล้ายวันเกิด พร้อมทั้งถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค ทองคำ 116 กิโลกรัม 50 บาท 28 สตางค์, ดอลลาร์ 67,550.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 6,209,321.-บาท
21 ส.ค. 2546 10:00 ออกเดินทางไปสวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์
22 ส.ค. 2546 13:30 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล อาคารเพชรรัตน์ชั้น 6 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ผู้บริหาร-ข้าราชการ-ลูกจ้าง-ผู้ป่วยที่มารับการรักษา ตลอดประชาชนในระแวกใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค เงินบาท 915,090.25 บาท, ดอลลาร์ 953 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 3 บาท 99 สตางค์
23 ส.ค. 2546 12:00 รับนิมนต์ไปรับทองคำ (ตามอัธยาศัย) 2 แห่ง (มหาชัย)
25 ส.ค. 2546 13:00 รับนิมนต์ไปรับทองคำ (ตามอัธยาศัย) 1 แห่ง                                                                                                                                           
16:00 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ สำนักงานเขตคันนายาว-ผู้บริหาร-เจ้าของร้านค้า ตลอดสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 830,522.25 บาท, ดอลลาร์ 702 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 51 บาท 43 สตางค์
26 ส.ค. 2546 11:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ พิธีมอบทองคำเข้าคลังหลวง ครั้งที่ 10 
27 ส.ค. 2546 09:45 ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยทางรถยนต์
29 ส.ค. 2546 10:00 ออกเดินทางไปวัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยทางรถยนต์  (แวะรับผ้าป่าที่อำเภอสตึก บ้านกำนันเซ็ง ยอดรับบริจาค เงินบาท 453,220.-บาท, ดอลลาร์ 801 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 31 บาท 63 สตางค์)
17:00 วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ พิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์อนุสรณ์สถานหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ แสดงธรรมและรับผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่นี่) ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,199,758.-บาท, ดอลลาร์ 3,698 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 4 กิโลกรัม 2 บาท 7 สตางค์
30 ส.ค. 2546 07:00 วัดป่าเขาน้อย ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ฉันภัตตาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนที่นี่) รวมยอดรับบริจาค ตั้งแต่วันที่ 29(เย็น)-31(เช้า) ส.ค.46  เงินบาท 1,310,810.-บาท, ดอลลาร์ 5,286 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 5 กิโลกรัม 39 บาท 64 สตางค์
31 ส.ค. 2546 11:00 วัดป่าบ้านทัพไทย อ.สนม จ.สุรินทร์ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย  ยอดรับบริจาค  เงินบาท 386,872.-บาท, ดอลลาร์ 103 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม 39 บาท 40 สตางค์
15:00 วัดป่าอตุโลบุญญรักษ์(วัดบ้านโดน) อ.สนม จ.สุรินทร์ นายอำเภอ-คณะสงฆ์-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนชาวอำเภอสนม ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัย และถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่นี่ ) ยอดรับบริจาค  เงินบาท 573,700.-บาท, ดอลลาร์ 518 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 3 กิโลกรัม 10 บาท 65 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก