<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2546
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.ย. 2546 15:00 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอิสานใต้ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กองกำลังสุรนารีร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ พร้อมคณะสงฆ์ ข้าราชการ-พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าโครงการช่วยชาติ พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา (พักค้างคืนที่วัดบูรพาราม  อ.เมือง จ.สุรินทร์) ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,191,285.-บาท, ดอลลาร์ 300 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม 3 บาท 42 สตางค์
2 ก.ย. 2546 07:00 วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไป วัดหลวงสุมังคลาราม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (พักค้างคืนที่นี่)
3 ก.ย. 2546 16:00 สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะสงฆ์ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดพิธีทอดผ้าป่าโครงการช่วยชาติ พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนา (พักค้างคืนวัดป่าศรัทธาธรรม) ยอดรับบริจาค เงินบาท 889,250.-บาท, ดอลลาร์ 441 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 8 บาท 70 สตางค์
4 ก.ย. 2546 07:00 วัดป่าศรัทธาธรรม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
13 ก.ย. 2546 14:00 สนามโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี นายอำเภอวังสามหมอ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ทายกทายิกา ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอวังสามหมอ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติมหากุศล ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,261,397.-บาท, ดอลลาร์  2,339 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 29 บาท 43 สตางค์
27 ก.ย. 2546 10:00 ออกเดินทางไปสวนแสงธรรม โดยทางรถยนต์
16:30 วัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณพ่อของคุณสนธิ ลิ้มทองกุล (หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ) เทศน์ตามอัธยาศัย
28 ก.ย. 2546 11:00 รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติ ตามอัธยาศัย 1 แห่ง (อ.โพธาราม)
15:00 วัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ เทศน์ในงานฌาปณกิจศพ
29 ก.ย. 2546 16:00 รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติ ตามอัธยาศัย 1 แห่ง (จ.สุพรรณบุรี)  พักค้างคืน
30 ก.ย. 2546 07:00 บ้านพักรับรอง จังหวัดสุพรรณบุรี ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย  ต่อจากนั้นออกเดินทางต่อไปที่จังหวัดอ่างทอง
14:00 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ.เมือง จ.อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ เสร็จแล้วเดินทางกลับสวนแสงธรรม ยอดรับบริจาค เงินบาท 743,720.- บาท, ดอลลาร์ 2,217 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 10 บาท 57 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก