<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2547
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 ม.ค. 2547 13:00 วัดป่าพระธรรมวิสุทธิมงคล อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี รับผ้าป่าช่วยชาติตามอัธยาศัย  ยอดรับบริจาค ทองคำ 1 กิโลกรัม 22 บาท 665 สตางค์, ดอลลาร์ 687.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 90,750.-บาท
15:00 หอประชุมโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายอำเภอ-คณะสงฆ์พร้อมคณะศรัทธาญาติโยมอำเภอเพ็ญและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค ทองคำ 9 บาท 11 สตางค์, ดอลลาร์ 270.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 668,590.-บาท
10 ม.ค. 2547 14:00 วัดป่าสัมมานุสรณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย งานฉลองเจดีย์ บรรจุอัฐิธาตุ อัฐบริขาร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม คณะสงฆ์-ศิษยานุศิษย์หลวงปู่ชอบ ชาวจังหวัดเลยและใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา และถวายผ้าป่าทองคำช่วยชาติ
ยอดรับบริจาค ทองคำ 2 กิโลกรัม 27 บาท 98 สตางค์, 
ดอลลาร์ 10,926.- เหรียญสหรัฐ, 
เงินบาท 2,544,115.-บาท
18 ม.ค. 2547 12:00 วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย งานพระราชทานเพลิงศพพระธรรมวราลังการ(หลวงปู่ศรีจันทร์) หลวงตารับนิมนต์เชิญหีบศพเวียนรอบเมรุอัญเชิญตั้งบนจิตกาธาน 
18:00 วัดศรีสุทธาวาส(วัดเลยหลง) ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (ก่อนเผาจริง) เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
30 ม.ค. 2547 09:30 ออกเดินทางไปอำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา พักค้างคืนที่บ้านพักคุณพรชัย โรงสีสินภิญโญ ยอดรับบริจาคทอดผ้าป่า ทองคำ 5 กิโลกรัม 97 บาท 97 สตางค์, ดอลลาร์ 2.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 105,810.-บาท
31 ม.ค. 2547 07:00 บริษัท เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ฉันภัตตาหารเช้า และรับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค ทองคำ 3 กิโลกรัม 24 บาท 97 สตางค์, ดอลลาร์ 2,996.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 393,130.-บาท  เสร็จแล้วออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี พักวัดเขาน้อยสามผาน อ.ท่าใหม่ 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก