<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2547
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
6 พ.ย. 2547 07:00 ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พิธีทอดมหากฐินสามัคคีประจำปี ยอดรวม ทองคำน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 53 บาท 61 สตางค์, ดอลลาร์ 3,119 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 11,444,392.- บาท
13 พ.ย. 2547 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปทอดกฐินวัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม พักค้างคืนที่นี่
14 พ.ย. 2547 07:00 วัดชัยมงคล อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ฉันภัตตาหารเช้า ประกอบพิธีทอดกฐิน แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
25 พ.ย. 2547 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ พักค้างคืนที่วัดเจดีย์หลวง
26 พ.ย. 2547 07:00 วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้าที่วิหารหลวงปู่มั่น  แสดงธรรมตามอัธยาศัย
09:00 วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลาจตุรมุขบุพพาจารย์ ใกล้วิหารหลวงปู่มั่น
13:00 วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แสดงพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัย โปรดคณะศรัทธาและคณะสงฆ์วัดป่าหมู่ใหม่
17:00 บ้านริมปิง บ้านคุณฐาวรา หวั่งหลี จ.เชียงใหม่ รับผ้าป่าตามอัธยาศัย กลับมาพักค้างคืนที่วัดเจดีย์หลวง
27 พ.ย. 2547 07:00 วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้าที่วิหารหลวงปู่มั่น แสดงธรรมตามอัธยาศัย 
11:00 วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แสดงธรรมตามอัธยาศัย เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลถวายพระนพีสีพิศาลคุณ (ทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัด เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
14:00 วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
28 พ.ย. 2547 07:00 วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย
16:00 วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หลวงตาเป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุยอดเศียรพระประธาน
เสร็จแล้วแสดงธรรมตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
29 พ.ย. 2547 07:00 วัดป่าศาลาปางสัก อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ฉันภัตตาหารเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางไปวัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่
15:00 วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ พักผ่อนตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
19:00 วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ แสดงธรรมตามอัธยาศัย พักค้างคืนที่นี่
30 พ.ย. 2547 07:00 วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่ ฉันภัตตาหารเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก