<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2547
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.พ. 2547 14:00 วัดพิชัยพัฒนาราม(เขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ข้าราชการ นักศึกษา พ่อค้าและประชาชนผู้สนใจในธรรม กราบอาราธนานิมนต์หลวงตาให้โอวาทธรรม และน้อมถวายไทยทานเป็นกองทุนช่วยชาติ สมทบเข้าสู่คลังหลวง ยอดรับบริจาค ทองคำ 24 กิโลกรัม 38 บาท 90 สตางค์, ดอลลาร์ 6,171.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 525,640.-บาท พักค้างคืนที่นี่
3 ก.พ. 2547 07:00 วัดพิชัยพัฒนาราม(เขาน้อยสามผาน) ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ฉันภัตตาหารเช้า ให้โอวาทธรรมตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาคทั้งหมดตั้งแต่เริ่มงานถึงเดินทางออกจากวัด  ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 27 กิโลกรัม 20 บาท 21 สตางค์, ดอลลาร์ 8,046 เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 966,095.- บาท   เสร็จแล้วเดินทางไปวัดทรายงาม อ.เมือง จ.จันทบุรี 
14:00 วัดทรายงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี คณะศิษยานุศิษย์ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์  กราบอาราธนานิมนต์หลวงตาให้โอวาทธรรม และน้อมถวายไทยทานเป็นกองทุนช่วยชาติ สมทบเข้าสู่คลังหลวง ยอดรับบริจาค ทองคำ 4 กิโลกรัม 12 บาท 47 สตางค์, ดอลลาร์ 4,492.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 419,010.-บาท พักค้างคืนที่นี่
4 ก.พ. 2547 07:00 วัดทรายงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ฉันภัตตาหาร ให้โอวาทธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วออกเดินทางไปอำเภอโป่งน้ำร้อน 
16:30 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี นายอำเภอ-คณะสงฆ์-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค ทองคำ 12 บาท 90 สตางค์, ดอลลาร์ 28.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 521,521.-บาท  พักค้างคืนที่ที่พักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
5 ก.พ. 2547 07:00 ที่พักสงฆ์เขาสอยดาวใต้ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ฉันภัตตาหารเช้า ให้โอวาทธรรม-พักผ่อนตามอัธยาศัย 
14:00 ร.ร.วิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก ต.ปะตง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี รับผ้าป่าช่วยชาติตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค ทองคำ 2 บาท 48  สตางค์, ดอลลาร์ 8.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 131,660.-บาท เสร็จแล้วออกเดินทางไปพักค้างคืนที่วัดป่าเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
6 ก.พ. 2547 07:00 วัดป่าเขาแหลม อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ฉันภัตตาหารเช้า ให้โอวาทธรรมตามอัธยาศัย ยอดรับบริจาค ทองคำ 54 บาท 54 สตางค์, ดอลลาร์ 157.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 191,535.-บาท เสร็จแล้วออกเดินทางไปจังหวัดสระแก้ว
14:00 หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ชั้น 2 อ.เมือง จ.สระแก้ว ผู้ว่าราชการ-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติ ยอดรับบริจาค ทองคำ 3บาท 79 สตางค์, ดอลลาร์ 135.- เหรียญสหรัฐ, เงินบาท 745,836.-บาท เสร็จแล้วออกเดินทางไปพักค้างคืนที่ วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
7 ก.พ. 2547 07:00 วัดป่าประดู่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ฉันภัตตาหารเช้า  ให้โอวาทธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
8 ก.พ. 2547 14:00 วัดป่าหนองบัวฮี ต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี นายอำเภอนาจะหลวย พร้อมคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยมชาวอำเภอนาจะหลวย มีความศรัทธาขอกราบอาราธนานิมนต์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) เมตตามารับผ้าป่าทองคำช่วยชาติและแสดงพระธรรมเทศนา (หลวงตาจัดพระไปรับแทน ยอดรับบริจาค เงินบาท 143,512.- บาท, ดอลลาร์ 1 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 10 บาท 56 สตางค์)
15 ก.พ. 2547 07:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด พิธีงานบุญประทายข้าวเปลือกช่วยชาติประจำปี  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฉันภัตตาหารเช้า และทำพิธีถวายผ้าป่าข้าวเปลือก เงินบาท ดอลลาร์และทองคำช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,114,053.- บาท, ดอลลาร์ 10,527 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 13 กิโลกรัม 53 บาท 31 สตางค์
21 ก.พ. 2547 18:00 วัดรังสีปาลิวัน(บ้านโพน) ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายคล้ายวันมรณภาพ, จัดตั้งกองทุนสร้างอนุสรณ์สถาน พระอริยเวที (เขียน ฐิตสีโล ป.ธ.๙) คณะศิษยานุศิษย์กราบนิมนต์แสดงพระธรรมเทศนา และถวายผ้าป่าช่วยชาติ (พักค้างคืนที่นี่)
22 ก.พ. 2547 08:00 วัดรังสีปาลิวัน(บ้านโพน) ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ถวายภัตตาหารเช้า  วางศิลามงคล อนุสรณ์สถาน พระอริยเวที  (เขียน ฐิตสีโล ป.ธ.๙) ยอดรับบริจาครวมทั้ง 2 วัน  เงินบาท 875,137.- บาท, ดอลลาร์ 3,066 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 2 กิโลกรัม 33 บาท 13 สตางค์   เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
29 ก.พ. 2547 14:00 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี นายอำเภอ-พี่น้องพุทธบริษัทอำเภอวังสามหมอร่วมรับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าข้าวเปลือกช่วยชาติ  ยอดรับบริจาค เงินบาท 329,150.- บาท, ดอลลาร์ 1,256 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 8 บาท 21 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก