<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2547
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
16 มี.ค. 2547 16:00 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยใหม่วัสดุภัณฑ์ 222/2 ถ.นิตโย อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์-พระสงฆ์-ข้าราชการ-พ่อค้า-ประชาชน-นักศึกษา-นักเรียนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและถวายผ้าป่าช่วยชาติมหากุศล ยอดรับบริจาค เงินบาท 941,988.- บาท, ดอลลาร์ 15,891 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 13 กิโลกรัม 6 บาท 91 สตางค์
21 มี.ค. 2547 14:00 สนามโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ชาวอำเภอสมเด็จ-คณะสงฆ์-ศรัทธาสาธุชน-พ่อค้าประชาชนและอำเภอใกล้เคียง กราบนิมนต์แสดงธรรมและรับผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 944,556.- บาท, ดอลลาร์ 2,044 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 3 กิโลกรัม 62 บาท 13 สตางค์
เสร็จแล้วเดินทางไปวัดมัชฌิมวาส(วัดป่าดงเมือง) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย พักค้างคืน
22 มี.ค. 2547 07:00 วัดมัชฌิมวาส(วัดป่าดงเมือง) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ฉันภัตตาหารเช้า ให้โอวาทธรรมตามอัธยาศัย  ยอดรับบริจาค เงินบาท 383,320.- บาท, ดอลลาร์ 582.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 4 กิโลกรัม 10 บาท 31 สตางค์ เสร็จแล้วออกเดินทางไปรับทองคำที่จังหวัดร้อยเอ็ด กลับวัดป่าบ้านตาด แวะรับผ้าป่าช่วยชาติที่มทบ.24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี ตามอัธยาศัย
14:00 สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 อ.เมือง จ.อุดรธานี พิธีบำเพ็ญกุศลวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 86  คณะข้าราชการทหาร-ลูกจ้างตลอดครอบครัว และหน่วยทหารใกล้เคียง ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 224,791.- บาท, ดอลลาร์ 2 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 บาท
25 มี.ค. 2547 09:30 ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ แวะรับผ้าป่าทองคำช่วยชาติที่บ้านคุณจันทร์แจ่ม เขื่อนลำตะคอง นครราชสีมา พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ
26 มี.ค. 2547 07:30 บ้านพุทธมณฑลสาย 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ รับนิมนต์ฉันภัตตาหารเช้า รับผ้าป่าทองคำช่วยชาติตามอัธยาศัย
27 มี.ค. 2547 14:00 บริษัท อุยเฮงอิมปอร์ต จำกัดและบริษัทในเครือ บางยี่ขัน กรุงเทพฯ ถวายผ้าป่าทองคำช่วยชาติ ตามอัธยาศัย
28 มี.ค. 2547 17:00 วัดสิริกมลาวาส (วัดใหม่เสนานิคม) เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่หลอด ปโมทิโต พร้อมศรัทธาประชาชนเขตลาดพร้าวและบริเวณใกล้เคียง กราบนิมนต์รับผ้าป่าช่วยชาติ(ครั้งที่ 2) และรับฟังพระธรรมเทศนา ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,477,939.- บาท, ดอลลาร์ 3,589.- เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม 1 บาท 07 สตางค์
30 มี.ค. 2547 14:00 ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถ.เสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ชมรมผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรม พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของสถาบัน กราบนิมนต์แสดงธรรมและรับผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติ ยอดรับบริจาค เงินบาท 123,621.- บาท, ดอลลาร์ 233 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 บาท 25 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก