<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2547
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
12 ส.ค. 2547 07:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานบูชาพระคุณ  เนื่องในวันครบรอบ 91 ปี วันคล้ายวันเกิดพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) และเนื่องในวันรอบ72 พรรษา มหาราชินีฯ ยอดรับบริจาค รวม  ทองคำน้ำหนัก 26 กิโลกรัม 10 บาท 4 สตางค์, ดอลลาร์ 2,121 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท  4,930,643.- บาท
17 ส.ค. 2547 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ พำนักสวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
19 ส.ค. 2547 11:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ งานมองทองคำเข้าคลังหลวง ครบ ๑๑ ตัน
ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑล สาย ๓ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
23 ส.ค. 2547 09:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพฯ ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยทางรถยนต์
28 ส.ค. 2547 15:00 เมรุหน้าศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเพลิงศพ พระอาจารย์ปัญญา (พระปีเตอร์ เจ มอแกน ปัญญาวัฒโฑ) รองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,900,998.- บาท, ดอลลาร์ 454 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 25 บาท 43 สตางค์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก