<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2548
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
22 ต.ค. 2548 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระสงฆ์-สามเณรบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วร่วมประกอบพิธีทอดมหากฐินสามัคคีประจำปี  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เวลา 09.00 น.  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 12,903,863.- บาท ดอลลาร์ 1,493 เหรียญสหรัฐ ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 53 บาท 6 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก