<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2548
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
12 ก.พ. 2548 09:00 บริเวณลานข้างศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมในงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี
13 ก.พ. 2548 07:00 ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เริ่มพิธี ทำบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี  พระสงฆ์ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วฉันจังหันเช้า หลวงตาพูดธรรมะตามอัธยาศัย แจกน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี ยอดรับบริจาครวม เงินบาท 2,825,979.- บาท, ดอลลาร์ 2,330 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 4 กิโลกรัม 46 บาท 31 สตางค์
14 ก.พ. 2548 10:00 ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี ถ.อุดรดุษฎี อ.เมือง จ.อุดรธานี ทำพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี และรับผ้าป่า
13:30 ที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี แสดงธรรมเทศนาแก่ข้าราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
26 ก.พ. 2548 14:00 สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี แสดงธรรมเทศนาและรับผ้าป่าข้าวเปลือกของชาวอำเภอทุ่งฝนและใกล้เคียง ยอดรับบริจาครวม เงินบาท 363,755.- บาท, ดอลลาร์ 213 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 8.07 บาท

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก