<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกันยายน 2548
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
12 ก.ย. 2548 14:00 พระสุธรรมเจดีย์ วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย แสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในการบำเพ็ญกุศลสตมวารศพหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ  (ครบ 100 วัน)
13 ก.ย. 2548 13:00 ศาลาอเนกประสงค์ วัดทิพย์รัฐนิมิตร (บ้านจิก) ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี เทศน์ในงานบำเพ็ญกุศลศพ 50 วัน พระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก