<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
12 ม.ค. 2549 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่  พำนักวัดเจดีย์หลวง
13 ม.ค. 2549 07:00 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฉันจังหันเช้า ณ วิหารหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  หลวงตาแสดงธรรมโปรดญาติโยม เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างคืนที่นี่)
14 ม.ค. 2549 07:00 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฉันจังหันเช้า ณ วิหารจตุรมุข บูรพาจารย์ (ติดกับวิหารหลวงปู่มั่น)  แสดงธรรมโปรดญาติโยม เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  เสร็จแล้วร่วมพิธียกช่อฟ้าวิหารจตุรมุขบูรพาจารย์   หลวงตาแสดงธรรมเนื่องในโอกาสฉลองวิหารและรับผ้าป่าจากคณะศรัทธาพี่น้องชาวเหนือและผู้มาร่วมบุญจากทุกสารทิศ (พักค้างคืนที่นี่)
15 ม.ค. 2549 07:00 วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ฉันจังหันเช้า  แสดงธรรมโปรดญาติโยมตามอัธยาศัย (ยอดรับบริจาครวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มงาน  เงินบาท 3,633,761.- บาท, ดอลลาร์ 2,821 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 19 บาท 97 สตางค์)  เสร็จแล้วออกเดินทางไปรับผ้าป่าที่บ้านริมปิง (บ้านคุณฐาวรา) 
12:00 บ้านริมน้ำปิง 138/3 หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รับผ้าป่าจากคุณฐาวราและญาติธรรม ตลอดผู้มีจิตศรัทธา หลวงตาแสดงธรรมตามอัธยาศัย (ยอดรับบริจาค เงินบาท 2,164,879.- บาท, ดอลลาร์ 100 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 58 บาท 9 สตางค์) เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดป่าหมู่ใหม่
16:00 วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พักผ่อนตามอัธยาศัย  (พักค้างคืนที่นี่)
16 ม.ค. 2549 07:00 วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ฉันจังหันเช้า  แสดงธรรมโปรดญาติโยม เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
14:00 วัดป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ แสดงธรรมและรับผ้าป่าจากคณะศรัทธาวัดป่าหมู่ใหม่   (ยอดรับบริจาค เงินบาท 441,850.- บาท, ดอลลาร์ 126 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 62 บาท 14 สตางค์) เสร็จแล้วออกเดินทางไปวัดป่าศาลาปางสัก
17 ม.ค. 2549 07:00 วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมโปรดญาติโยม  พักผ่อนตามอัธยาศัย  (พักค้างคืนที่นี่)
18 ม.ค. 2549 07:00 วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมโปรดญาติโยม เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
13:00 วัดป่าศาลาปางสัก ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ แสดงธรรมและรับผ้าป่าจากคณะศรัทธาวัดป่าศาลาปางสัก ชาวอำเภอดอยสะเก็ดและใกล้เคียง ตลอดคณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 244,831.- บาท, ดอลลาร์ - เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 41 บาท 69 สตางค์) เสร็จแล้วออกเดินทางไปพักค้างคืนที่วัดแพร่ธรรมาราม 
16:00 วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ พักผ่อนตามอัธยาศัย  แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าเวลา 1 ทุ่ม (พักค้างคืนที่นี่)
19 ม.ค. 2549 07:00 วัดแพร่ธรรมาราม ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย (รวมยอดรับบริจาคทั้งหมด เงินบาท 185,545.- บาท, ดอลลาร์ 310  เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 32 บาท 23 สตางค์) เสร็จแล้วออกเดินไปจังหวัดพิษณุโลก
11:00 สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน จ.พิษณุโลก 27/7 หมู่ 2 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รับผ้าป่าช่วยชาติตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินไปอำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
14:00 วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ พักผ่อนตามอัธยาศัย (ค้างคืนที่นี่)
20 ม.ค. 2549 07:00 วัดป่าไชยชุมพล อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ฉันจังหันเช้า รับมอบสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและรับผ้าป่าสามัคคี (รวมยอดรับบริจาคทั้งหมด เงินบาท 722,582.- บาท, ดอลลาร์ - เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 37 บาท 67 สตางค์) เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
26 ม.ค. 2549 14:00 วัดป่าโนนแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เทศน์และรับผ้าป่าสามัคคี เนื่องในงานยกฉัตรเจดีย์หลวงปู่อ่อนศรี  (ยอดรับบริจาค   เงินบาท 467,030.- บาท, ดอลลาร์ 39 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 62 บาท 72 สตางค์) เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
29 ม.ค. 2549 07:00 รับนิมนต์ไปฉันจังหันเช้า ตอนสายเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก