<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
14 ต.ค. 2549 06:30 ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระสงฆ์-สามเณรบิณฑบาต ฉันภัตตาหารเช้า เสร็จแล้วร่วมประกอบพิธีทอดมหากฐินสามัคคีประจำปี  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 10,0071,397.- บาท, ดอลลาร์ 2,357 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 25 บาท 78 สตางค์) 
21 ต.ค. 2549 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปที่ สำนักสงฆ์วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง (พักค้างคืนที่นี่)
22 ต.ค. 2549 07:00 สำนักสงฆ์วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฉันจังหันเช้า เสร็จแล้วร่วมประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทยเป็นประธานกรรมการ (พักค้างคืนที่นี่)
14:00 เมรุวัดกลางวรวิหาร อ.เมือง จ.สมุทรปราการ งานพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ ร้อยโท(หญิง) จินตนา พึ่งละออ  (ตามอัธยาศัย) เสร็จแล้วเดินทางกลับมาพักที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรม (พักค้างคืนที่นี่)
23 ต.ค. 2549 07:00 สำนักสงฆ์วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ฉันจังหันเช้า เสร็จแล้วแสดงธรรมตามอัธยาศัย เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
28 ต.ค. 2549 10:00 วัดถ้ำเกียน้อย บ.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี เป็นองค์ประธานรับถวายผ้ากฐินสามัคคี เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก