<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤศจิกายน 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 พ.ย. 2549 18:00 วัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม เทศน์และรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก ตามอัธยาศัย (พักค้างคืนที่นี่)
4 พ.ย. 2549 07:00 วัดชัยมงคล อ.บ้านแพง จ.นครพนม ฉันจังหันเช้า เทศน์ตามอัธยาศัย เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด (ยอดรับบริจาครวม  เงินบาท 526,075.- บาท, ดอลลาร์ 3,282  เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 5 บาท 6 สตางค์) 
30 พ.ย. 2549 13:00 อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.สกลนคร แสดงธรรมและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก (ยอดรับบริจาค   เงินบาท 365.786- บาท, ดอลลาร์ 4 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 บาท 20 สตางค์) 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก