<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
11 ก.พ. 2549 09:00 บริเวณลานข้างศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมในงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี
12 ก.พ. 2549 07:00 ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เริ่มพิธี ทำบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี พระสงฆ์ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วฉันจังหันเช้า หลวงตาพูดธรรมะตามอัธยาศัย แจกน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี (ยอดรับบริจาค เงินบาท 2,496,980.- บาท, ดอลลาร์ 1,258  เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 6 กิโลกรัม 49 บาท 32 สตางค์) 
13 ก.พ. 2549 14:30 บริเวณสนามหน้าโรงเรียนบ้านใหม่ ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 468,216.- บาท, ดอลลาร์ 639 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม 7 บาท 21 สตางค์) 
16 ก.พ. 2549 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์  พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ
18 ก.พ. 2549 16:00 สำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ถ.พระอาทิตย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ แสดงพระธรรมเทศนา และรับผ้าป่าฯ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 872,900.- บาท, ดอลลาร์ 158 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 11 บาท 93 สตางค์) 
25 ก.พ. 2549 09:30 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยทางรถยนต์
26 ก.พ. 2549 14:00 สนามข้างสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย แสดงพระธรรมเทศนา และรับผ้าป่าช่วยชาติ จากข้าราชการตำรวจ และผู้มีจิตศรัทธาพื้นที่จังหวัดเลย (ยอดรับบริจาค เงินบาท 816,080.- บาท, ดอลลาร์ 22 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 27 บาท 88 สตางค์) 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก