<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมีนาคม 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 มี.ค. 2549 14:00 บริเวณมณฑลพิธี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
5 มี.ค. 2549 14:00 วัดซำขามถ้ำยาว บ้านดงเย็น อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เนื่องในงานวางศิลาฤกษ์เจดีย์หลวงปู่แนน (ยอดรับบริจาค เงินบาท 659,185.- บาท, ดอลลาร์ 92 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 62 บาท 22 สตางค์) 
25 มี.ค. 2549 13:00 บริเวณปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท.(หมงฮวดบริการ) ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลกตามอัธยาศัย (ยอดรับบริจาค เงินบาท 259,428.- บาท, ดอลลาร์ 525 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 4 บาท 95 สตางค์) 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก