<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนเมษายน 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
8 เม.ย. 2549 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ
12 เม.ย. 2549 15:00 วัดเบญจมบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ แสดงพระธรรมเทศนา ในงานศพ ฯพณฯ ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ (องคมนตรี)  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธาน
23 เม.ย. 2549 14:00 บ้านคุณแดง-วัชรธรรม หมู่บ้านลัดดารมย์ ซอย 2/6 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติเกี่ยวกับศูนย์ดวงตา (ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,132,300.- บาท, ดอลลาร์ 20 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 11 บาท 51 สตางค์) 
26 เม.ย. 2549 17:30 วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ แสดงพระธรรมเทศนา-เป็นประธานเททองหล่อรูปเหมือนบูรพาจารย์ และรับผ้าป่าสมทบบูรณะพระธุตังคเจดีย์ (พักค้างคืนที่นี่)
27 เม.ย. 2549 07:00 วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ฉันจังหันเช้า เสร็จแล้วแสดงธรรมตามอัธยาศัย  และกลับไปสวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
30 เม.ย. 2549 09:30 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยทางรถยนต์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก