<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
2 พ.ค. 2549 19:00 ศาลามหาวีระธรรมสภา วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าช่วยชาติ เนื่องในงานทำบุญอายุครบ 90 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร  (พักค้างคืนที่นี่)
3 พ.ค. 2549 07:00 วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด (รวมยอดรับบริจาค เงินบาท 932,360.- บาท, ดอลลาร์ 3,010 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 40 บาท 89 สตางค์) 
7 พ.ค. 2549 13:00 วัดภูกระแต ต.หัวนาคำ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี แสดงพระธรรมเทศนา ในงานประชุมเพลิงศพ พระครูอุดมปัญญากร (หลวงปู่บุญนาค อุตฺตโม)(ยอดรับบริจาค เงินบาท 332,290.- บาท, ดอลลาร์ 12 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 22 บาท 47 สตางค์) 
20 พ.ค. 2549 15:30 เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร เป็นประธานแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าฯ  )(ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,888,857.- บาท, ดอลลาร์ 272 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 33 บาท 95 สตางค์)  พักค้างคืนที่นี่
21 พ.ค. 2549 07:00 สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร รับบิณฑบาต ฉันจังหันเช้า  และประกอบพิธีบรรจุอัฐิธาตุ คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ เวลา 10:00 น. เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
30 พ.ค. 2549 07:00 ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระสงฆ์บิณฑบาต ก่อนฉันจังหันทำพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันตายโยมมารดาหลวงตา อุทิศกุศลแด่จิตวิญญาณทั่วสามแดนโลกธาตุ  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 5,292,050.- บาท, ดอลลาร์ 4,252 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 5 กิโลกรัม 15 บาท 66 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก