<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
16 มิ.ย. 2549 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
17 มิ.ย. 2549 12:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ ออกเดินทางไปจังหวัดระยอง
17:00 วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลกตามอัธยาศัย  (พักค้างคืนที่นี่) (ยอดรับบริจาค เงินบาท 893,110.- บาท, ดอลลาร์ 105 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 57 บาท 86 สตางค์)
18 มิ.ย. 2549 07:00 วัดธรรมสถิต อ.เมือง จ.ระยอง ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย
10:00 วัดมาบจันทร์ อ.เมือง จ.ระยอง รับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย (ยอดรับบริจาค เงินบาท 507,920.- บาท, ดอลลาร์ 5 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 30 บาท 2 สตางค์)
16:00 วัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี พักผ่อนตามอัธยาศัย  เวลา 1 ทุ่มให้โอวาทธรรมตามอัธยาศัย (พักค้างคืนที่นี่)
19 มิ.ย. 2549 07:00 วัดเขาน้อยสามผาน ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 261,470.- บาท, ดอลลาร์ 100  เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 2 บาท 47 สตางค์)  เสร็จแล้วออกเดินทางไปอำเภอมะขาม
10:00 สำนักวิปัสสนาแม่ชีวัดทุ่งบอน ต.ปฐวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี แสดงธรรมและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลกตามอัธยาศัย (ยอดรับบริจาค เงินบาท 485,060.- บาท, ดอลลาร์ - เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 17 บาท 55 สตางค์)
11:30 หจก.ไพรัชแก๊สและน้ำมัน 30/21 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี รับผ้าป่าทองคำตามอัธยาศัย  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 111,440.- บาท, ดอลลาร์ - เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 1 กิโลกรัม 7 บาท 61 สตางค์) เสร็จแล้วเดินทางกลับสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ
25 มิ.ย. 2549 13:00 สำนักสงฆ์เขาหนอกวัว บ้านหุบกะพง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ทำบุญฉลองกุฏิหลวงปู่หลุย แสดงธรรมและรับผ้าป่าตามอัธยาศัย

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก