<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2549
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
12 ส.ค. 2549 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระสงฆ์-สามเณรบิณฑบาต ฉันจังหันเช้า เสร็จแล้วคณะศิษยานุศิษย์ถวายผ้าป่ามหากุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันเกิด 93 ปีของหลวงตา เพื่อองค์หลวงตาช่วยสงเคราะห์โลกตามอัธยาศัย  และเวลา 13.00 น.คณะพระเถรานุเถระลูกศิษย์ทั่วประเทศ พร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ตลอดผู้มีจิตศรัทธา มีสมานฉันท์พร้อมใจกันแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม จัดทอดผ้าป่า \"ธรรมสงเคราะห์โลก\" น้อมถวายหลวงตา (ยอดรับบริจาครวม  เงินบาท 6,251,918.- บาท, ดอลลาร์ 3,811 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 12 กิโลกรัม 6 บาท 45 สตางค์) 
19 ส.ค. 2549 14:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง) และคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด มากราบคารวะและทอดผ้าป่ามหากุศล
26 ส.ค. 2549 14:00 วัดป่าหนองแสง บ.นาคูณน้อย ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม แสดงธรรมและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก ในงานประชุมเพลิงศพแม่ชีวรรณี ปิลอง เสร็จแล้วเดินทางกลับ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 257,158.- บาท, ดอลลาร์ 3 เหรียญสหรัฐ, ทองคำ น้ำหนัก 8 บาท 93 สตางค์) 

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก