<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2550
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
3 ม.ค. 2550 14:00 เขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พักแรมตามอัธยาศัย ณ กุฏิบนสันเขื่อนอุบลรัตน์
4 ม.ค. 2550 07:00 เรือนอีสาน เขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ฉันจังหันเช้า แสดงพระธรรมเทศนา และรับผ้าป่าฯ เสร็จแล้วออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด(ยอดรับบริจาค   เงินบาท 443,119.-บาท. ดอลลาร์ 110 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 5 บาท 62 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก