<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
1 ก.พ. 2550 13:00 พุทธสถานทรัพยากร วัดป่าดานวิเวก ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย งานทอดผ้าบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนมหากุศลผลบุญให้บรรพบุรุษผู้มีพระคุณทั้งหลายที่พลีชีพ เพื่อแผ่นดินไทย ผู้ล่วงลับไปนับแต่ครั้งโบราณกาลจนถึงปัจจุบัน  แสดงพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัย คณะศรัทธาถวายปัจจัยและทองคำตามกำลังศรัทธา เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด (ยอดรับบริจาค เงินบาท 3,802,799.-บาท. ดอลลาร์ 324 เหรียญสหรัฐ, ทองคำน้ำหนัก 5 กิโลกรัม 12 บาท 59 สตางค์) 
3 ก.พ. 2550 16:00 วัดรังสีปาลิวัน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แสดงพระธรรมเทศนาตามอัธยาศัยและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก (พักค้างคืนที่นี่)
4 ก.พ. 2550 07:30 วัดรังสีปาลิวัน ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ฉันจังหันเช้า แสดงธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดประชาชน (ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,634,510.บาท 56 เหรียญสหรัฐ และ ทองคำน้ำหนัก 1 กิโลกรัม 60 บาท 44 สตางค์)
10 ก.พ. 2550 09:00 บริเวณลานซิเมนต์ข้างศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี รวบรวมข้าวเปลือก ในงานบุญข้าวเปลือกประจำปี 
11 ก.พ. 2550 07:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี สวดพระพุทธมนต์ ทำบุญข้าวเปลือกสงเคราะห์โลกประจำปี (ยอดรับบริจาครวม ทองคำ 8 กิโลกรัม 31 บาท 20 สตางค์, ดอลลาร์ 910 เหรียญสหรัฐและ เงินบาท 4,783,151.-บาท)  สำหรับข้าวเปลือก รวม ข้าวเปลือกจ้าว 2,629 กระสอบใหญ่, ข้าวเปลือกเหนียว 5,737 กระสอบใหญ่ และข้าวเปลือกเทจ่าน(ข้าวไม่ได้ใส่กระสอบ 28 คันรถ 10 ล้อ)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก