<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2550
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
5 พ.ค. 2550 15:00 เรือนพักรับรอง โรงสีบัวสมหมาย จ.ร้อยเอ็ด พักค้างคืนตามอัธยาศัย
6 พ.ค. 2550 07:00 โรงสีบัวสมหมาย จ.ร้อยเอ็ด ฉันจังหันเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย
09:00 บริเวณก่อสร้างเจดีย์มหามงคล บัว บ้านบัว ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด แสดงธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เสร็จแล้วประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์ฯ  เดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด (ยอดรับบริจาค  ทองคำ น้ำหนัก 27 บาท 11 สตางค์, ดอลลาร์  462 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 1,556,922.- บาท)
14 พ.ค. 2550 15:00 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น แสดงธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลกตามอัธยาศัย เนื่องในโอกาสถาปนาคณะฯ ครบ 21 ปี (ยอดรับบริจาค  เงินบาท 981,929.- บาท, ดอลลาร์ 196 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 13 บาท 72 สตางค์)
30 พ.ค. 2550 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พระสงฆ์บิณฑบาต ก่อนฉันจังหันทำพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันตายโยมมารดา  หลวงตาอุทิศกุศลแด่จิตวิญญาณทั่วสามแดนโลกธาตุ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 8,422,130.- บาท, ดอลลาร์ 2,944 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 17 กิโลกรัม 48 บาท 31 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก