<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกรกฎาคม. 2550
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
6 ก.ค. 2550 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
8 ก.ค. 2550 14:00 วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นฯ ร่วมทำวัตรหลวงตา ขอรับฟังโอวาทธรรมเนื่องในโอกาสเข้าพรรษา พร้อมร่วมทอดผ้าป่าสงเคราะห์โลก
16:00 เมรุชั่วคราว วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม ต.คลองควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เป็นประธานงานประชุมเพลิงศพพระอาจารย์ชิต ฐิตจิตโต เจ้าอาวาสวัดป่าดงคล้อ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ (ทองคำ น้ำหนัก 3 กิโลกรัม 25 บาท 46 สตางค์, ดอลลาร์ 1,496 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 1,676,824.- บาท)           
12 ก.ค. 2550 14:00 ห้องประชุมออดิธอเรี่ยม ชั้น 2 อาคาร 9 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสามัคคีจากพนักงานบริษัทตลอดจนประชาชนผู้สนใจ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ทองคำ น้ำหนัก 15 บาท 73 สตางค์ เงินบาท 664,399.-บาท)
14 ก.ค. 2550 16:00 เมรุวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ คณะ โรงทานน้ำปานะโครงการช่วยชาติ นิมนต์หลวงตารับผ้าป่าสงเคราะห์โลก แสดงธรรมตามอัธยาศัย พร้อมเป็นประธานประชุมเพลิงศพ คุณแม่โฉมศรี โรจนะรพีพงศ์
20 ก.ค. 2550 14:00 สโมสรริมน้ำ ธนาคารแห่งประเทศไทย บางขุนพรหม กรุงเทพฯ แสดงธรรมและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก แก่สมาชิกชมรมศึกษาและปฏิบัติธรรม ธนาคารแห่งประเทศไทยตลอดจนพนักงานผู้สนใจเป็นกรณีพิเศษ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 543,733.- บาท และทองคำ น้ำหนัก 45 บาท 1 สตางค์)
22 ก.ค. 2550 14:00 สถานปฏิบัติธรรม วัชรธรรมสถาน 213/31 หมู่ 1 ถ.นครชัยศรี-ดอนตูม กม.9 ต.หัวยพลู อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม มูลนิธิดวงแก้ว กราบนิมนต์หลวงตาแสดงธรรมและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก (ยอดรับบริจาค เงินบาท 423,960.-บาท, ดอลลาร์ 11 เหรียญสหรัฐ และ ทองคำ น้ำหนัก 39 บาท 21 สตางค์)
25 ก.ค. 2550 14:00 ตลาด อ.ต.ก. (องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร) 101 ถ.กำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ แสดงธรรมเทศนา และรับผ้าป่าช่วยชาติ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 424,308.-บาท, ดอลลาร์ 11 เหรียญสหรัฐและทองคำ น้ำหนัก 19 บาท 51 สตางค์)
27 ก.ค. 2550 14:00 ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพ ของพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ยอดรับบริจาค เงินบาท 365,000.-บาท, ดอลลาร์ 100 เหรียญสหรัฐและ ทองคำ 9 บาท 71 สตางค์)
28 ก.ค. 2550 09:00 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยทางรถยนต์
29 ก.ค. 2550 08:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี รับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา 2550  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 1,094,663.- บาท, ดอลลาร์ จำนวน 272 เหรียญสหรัฐ และทองคำน้ำหนัก 19 บาท 50 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก