<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2551
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
8 ม.ค. 2551 14:00 เขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พักแรม ณ กุฏิสันเขื่อนอุบลรัตน์
9 ม.ค. 2551 07:00 บริเวณหน้าเรือนอีสาน เขื่อนอุบลรัตน์ ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ฉันจังหันเช้า รับผ้าป่าสงเคราะห์โลก และปรารภธรรมตามอัธยาศัย เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด
20 ม.ค. 2551 14:00 พุทธศาสนสถาน อุทยานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.9 143 หมู่ 11 บ.โนนมีชัย ต.หนองหลวง อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย แสดงพระธรรมเทศนา และรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก  (ยอดรับบริจาค  ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 69 สตางค์, ดอลลาร์ 30 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 1,355,827.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก