<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2551
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
18 ต.ค. 2551 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานมหากฐินสามัคคีสงเคราะห์โลกประจำปี พระภิกษุสงฆ์-สามเณรรับบิณฑบาต ฉันจังหันเช้าเสร็จแล้ว ประกอบพิธีทอดกฐิน  (ยอดรับบริจาค  ทองคำ น้ำหนัก 21 กิโลกรัม 57 บาท 75 สตางค์,  ดอลลาร์  1,788  $, เงินบาท 12,281,305.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก