<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนเมษายน 2551
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
11 เม.ย. 2551 09:30 วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ออกเดินทางไปกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ พำนักที่สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3
12 เม.ย. 2551 14:00 มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 549/94 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย 37 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ แสดงธรรม และรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก พร้อมเป็นประธานสงฆ์รับมอบ\"อาคารรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา\"(ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 59 บาท 79 สตางค์, ดอลลาร์ 963 เหรียญสหรัฐ และ เงินบาท 1,221,963.- บาท)  
19 เม.ย. 2551 14:00 วัดศรีทองคำเจริญธรรม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี คณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่สังวาลย์  เขมโกจัดงานบวชเนกขัมมะอบรมจิตภาวนา นิมนต์หลวงตาแสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าทองคำสงเคราะห์โลก      (ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก  2 กิโลกรัม 5 บาท 3 สตางค์, ดอลลาร์ 308 เหรียญสหรัฐ และ เงินบาท 1,208,321- บาท)
25 เม.ย. 2551 17:30 ศูนย์ฝึกอบรมตัวแทน บริษัท เอไอเอ จำกัด ชั้น 6 อาคารสาธรซิตี้ ห้องออดิธอเรียม ถ.สาทรใต้ กรุงเทพฯ ชมรมพระพุทธศาสนา บริษัท เอไอเอ จำกัด กราบนิมนต์หลวงตาแสดงธรรมและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก เนื่องในวันครบรอบ 15 ปี (ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 16 บาท 72 สตางค์, ดอลลาร์ 435 เหรียญสหรัฐ และ เงินบาท 1,073,960.- บาท)
27 เม.ย. 2551 16:30 บริเวณพระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พิธีสมโภชฉลองพระธุตังคเจดีย์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จเป็นองค์ประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตา และเป็นประธานถวายผ้าป่าสงเคราะห์โลก (ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 2 กิโลกรัม 39 บาท 89 สตางค์, ดอลลาร์ 1,413 เหรียญสหรัฐ และ เงินบาท 3,091,463- บาท)
28 เม.ย. 2551 09:30 สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย 3 เขตบางแค กรุงเทพฯ ออกเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด โดยทางรถยนต์

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก