<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2551
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
19 พ.ค. 2551 14:00 บริเวณ"เจดีย์มหามงคล บัว" บ้านบัว ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด หลวงตาเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก (ยอดรับบริจาค  ทองคำ 2 กิโลกกรัม 24 บาท 63 สตางค์, ดอลลาร์ 1,249  เหรียญสหรัฐ และ เงินบาท   8,880,039.- บาท)
30 พ.ค. 2551 07:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานทำบุญ\"วันเปิดโลกธาตุ\" (แผ่เมตตาให้แก่จิตวิญญาณทั่ว 3 แดนโลกธาตุ เนื่องในวันครบรอบวันตายโยมมารดาหลวงตา)  ตักบาตร-ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์  หลวงตาแสดงธรรมตามอัธยาศัยและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก (ยอดรับบริจาค  ทองคำ น้ำหนัก 12 กิโลกรัม 22 บาท 56 สตางค์, ดอลลาร์  3,595 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 10,339,095.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก