<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมิถุนายน 2551
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
18 มิ.ย. 2551 14:00 อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคามกราบนิมนต์หลวงตาเป็นองค์ประธานรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก และแสดงพระธรรมเทศนา    (ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 40 บาท 20 สตางค์, ดอลลาร์ 355 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 3,714,225.- บาท)                          
22 มิ.ย. 2551 14:00 โรงพยาบาลแวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น มอบอาคารผู้ป่วยขนาด 60 เตียงแก่โรงพยาบาลแวงน้อย  แสดงพระธรรมเทศนาและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก(ยอดรับบริจาค ทองคำ น้ำหนัก 16 บาท 21 สตางค์, ดอลลาร์ 24 เหรียญ และ เงินบาท 651,161.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก