<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2551
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
12 ส.ค. 2551 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์ ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสร่วมแสดงมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว เนื่องในโอกาส   ครบรอบอายุ 95 ปี  ร่วมทอดผ้าป่าสงเคราะห์โลก )(ยอดรับบริจาค  ทองคำ น้ำหนัก 23 กิโลกรัม 54 บาท 10 สตางค์, ดอลลาร์ 4,283 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 8,694,676.- บาท)
24 ส.ค. 2551 14:00 วัดดอยเทพนิมิต(ถ้ำเกีย) ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นประธานงานประชุมเพลิงศพ  หลวงปู่มี ปมุตฺโต(หรือหลวงปู่เกล้า) แสดงธรรมตามอัธยาศัย และรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก  (ยอดรับบริจาค  ทองคำ น้ำหนัก 4 กิโลกรัม 16 บาท 36 สตางค์, ดอลลาร์ 328 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท  966,398.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก