<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2552
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
18 ม.ค. 2552 14:29 บริเวณก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ.ศูนย์อุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี วางศิลาฤกษ์ ตึกสงฆ์อาพาธ 10 ชั้น \"96 ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน\" แสดงธรรมตามอัธยาศัย และรับผ้าป่าสมทบสร้างตึกฯ จากครูบาอาจารย์และคณะศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศ (ยอดรับบริจาค เงินบาท 8,508,355.- บาท, ดอลลาร์ 8 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 16 บาท 87 สตางค์)
31 ม.ค. 2552 15:00 วัดซำขามถ้ำยาว บ.ดงเย็น ต.บัวเงิน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เนื่องในงานฉลองเจดีย์ สุภัททเถรานุสรณ์ รับผ้าป่าสงเคราะห์โลกตามอัธยาศัย  เสร็จแล้วเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาด (ยอดรับบริจาค เงินบาท 845,183.- บาท, ดอลลาร์ 44 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 26 บาท 5 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก