<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนตุลาคม 2552
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
10 ต.ค. 2552 06:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานมหากฐินสามัคคีสงเคราะห์โลกประจำปี พระภิกษุสงฆ์-สามเณรรับบิณฑบาต ฉันจังหันเช้าเสร็จแล้ว ประกอบพิธีทอดกฐิน  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 49,606,298.- บาท, ดอลลาร์ 6,391 เหรียญสหรัฐ และทองคำน้ำหนัก 10 กิโลกรัม 37 บาท 78 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก