<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
7 ก.พ. 2552 09:00 บริเวณลานซิเมนต์ข้างศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมในงานบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี  
8 ก.พ. 2552 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เริ่มพิธี ทำบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี พระสงฆ์ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วฉันจังหันเช้า หลวงตาพูดธรรมะตามอัธยาศัย และอนุโมทนาให้พร แจกน้ำพระพุทธมนต์ เสร็จพิธี  (ยอดรับบริจาค ทองคำ  น้ำหนัก 4 กิโลกรัม 36 บาท 19 สตางค์, ดอลลาร์ 920 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 6,332,990.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก