<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนพฤษภาคม 2552
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
30 พ.ค. 2552 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี งานทำบุญ\"วันเปิดโลกธาตุ\" (แผ่เมตตาให้แก่จิตวิญญาณทั่ว 3 แดนโลกธาตุ เนื่องในวันครบรอบวันตายโยมมารดาหลวงตา) ตักบาตร-ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ หลวงตาแสดงธรรมตามอัธยาศัยและรับผ้าป่าสงเคราะห์โลก   (ยอดรับบริจาค เงินบาท 17,810,349.- บาท, ดอลลาร์ 2,118 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 11 กิโลกรัม 50 บาท 46 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก