<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนสิงหาคม 2552
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
8 ส.ค. 2552 14:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะสงฆ์-ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่และบรรดาศิษยานุศิษย์พุทธบริษัททุกหมู่เหล่ารวมถึงประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยตึกสงฆ์อาพาธ ร.พ.อุดรธานี เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และตกแต่งภายใน  (ยอดรับบริจาค เงินบาท 9,273,757.75- บาท, ดอลลาร์ - เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก44 บาท 95 สตางค์)
12 ส.ค. 2552 06:30 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี คณะศิษยานุศิษย์ ฝ่ายบรรพชิตและฆราวาสร่วมแสดงมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว เนื่องในโอกาส ครบรอบอายุ 96 ปี ร่วมทอดผ้าป่าสงเคราะห์โลก  (ยอดรับบริจาค (เช้า) เงินบาท 7,012,105.- บาท, ดอลลาร์ 1,168 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 13 กิโลกรัม 22 บาท 43 สตางค์ และยอดรับบริจาค (เที่ยง) เงินบาท 1,690,624.- บาท, ดอลลาร์ 642 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 6 กิโลกรัม 4 บาท 59 สตางค์ รวมยอดรับบริจาคทั้งสิ้น เงินบาท 8,702,729.- บาท, ดอลลาร์ 1,810 เหรียญสหรัฐ และทองคำ น้ำหนัก 19 กิโลกรัม 27 บาท 2 สตางค์)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก