<< ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>
ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ปฏิทินประจำเดือนมกราคม 2553
วัน เดือน ปี เวลา สถานที่ รายการ
9 ม.ค. 2553 11:00 ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี พิธีมอบทองคำเข้าคลังหลวง ครั้งที่ 15 จำนวน 450 กิโลกรัม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ เสร็จแล้วร่วมทอดผ้าป่าสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ ร.พ.อุดรธานี (ยอดรับบริจาค เช้า ทองคำน้ำหนัก 3 กก. 53.49 บาท, ดอลลาร์ 925 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 254,102.-บาท,  บ่าย ทองคำน้ำหนัก 4 กก. 20.34 บาท, ดอลลาร์ 1,158 เหรียญสหรัฐ และเงินบาท 4,918,294.- บาท)

ดูปฏิทินประจำปี พ.ศ. 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 | 2545 | 2544 | 2543 | 2542 | 2541
  << ปรับปรุงปฏิทินกำหนดการครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 >>

หน้าแรก