.  • หนังสือถึงกทช...สรุปข้อมูลสำคัญ
.  • หนังสือจากผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อผู้พิการ
.  • แผนผังมูลนิธิฯเสนอรัฐบาลแก้ไขร่างกฎหมาย
.  • ไฟล์วิดีโอ ของ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เยี่ยมและแสดงธรรม ในสถานที่ต่างๆ
.  • ชมวิดีโอพระธรรมเทศนาของหลวงตาทั้งหมดในเว็บ
.  • ดาวน์โหลดเสียงไฟล์เสียง สัมมนา เรื่อง คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ
.  • หนังสือจากหลวงตาขอบิณฑบาต และข้อเสนอทางวัด เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.เงินตรา
.  • รายละเอียดสำหรับกดรับชมทีวีผ่านดาวเทียมเทศน์ของหลวงตาผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา
.  • พระธรรมเทศนาของหลวงตาเทศน์ถึงครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง
.  • URL สำหรับเปิดอ่านหนังสือธรรมะของหลวงตาในเว็บไซต์หลวงตา
.  • ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ ตอบปัญหาธรรมของท่านพระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ
.  • Video สารคดี หลวงตามหาบัว
.  • ชีวประวัติ,รูปภาพและผลงานต่างๆของ ท่านพระอาจารย์ปัญญา
.  • แถลงการณ์..การกระทำของนายวิษณุ เครืองาม..ให้รัฐบาลพิจารณาโทษความผิด
.  • ชาวไทยในสหรัฐฯ ร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิวัดป่าบ้านตาดในสหรัฐอเมริกา
.  • แผนที่ไปวัดป่าบ้านตาดที่นี่
.  • เว็บไซต์นี้มีอะไรบ้าง...คลิกที่นี่
.  • ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์ PDF ได้ที่นี่
.  • ดาวน์โหลด Windows Media Player เพื่อรับฟังเสียงกัณฑ์เทศน์ ได้ที่นี่

< < Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | Next > >

 


หน้าแรก