แถลงการณ์..การกระทำของนายวิษณุ เครืองาม..ให้รัฐบาลพิจารณาโทษความผิด
Posted Date : วันที่ 26 ส.ค. 2547 เวลา 21:00 น.

หนังสือมหาเถรสมาคม ขอให้คัดค้านการแต่งตั้ง พ.ต.ท อุดม เป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม
หนังสือจากคณะสงฆ์ไทย เรียกร้องให้รัฐบาลยุติการดำเนินการเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช
 ระเบียบข้อปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชกรณีแขกที่มาเข้าเฝ้า
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๑๐ วันที่ ๒๐ ส.ค. ๔๗ เรื่อง ประณามการกระทำของนายวิษณุ เครืองาม และ ให้รัฐบาลพิจารณาโทษความผิดขั้นเด็ดขาด   word , pdf

   เอกสารเรื่อง ขอให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๑๗ ส.ค. ๔๗

  นายวิษณุ เครืองาม รักษาหรือทำลาย ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กันแน่ เสียงการประชุมคณะสงฆ์จากหลายจังหวัดที่มาร่วมสังฆกรรม
ณ วัดป่ามัชฌิมวาส อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๑๕ ส.ค. ๔๗ เวลาประมาณ 14:00 น. คลิกฟังเสียงการประชุม

  ระหว่าง สำนักพระราชวัง กับ นายวิษณุ เครืองาม ประชาชนควรจะเชื่อใคร?
 - เสียงประชุม ช่วงที่1, ช่วงที่2, ช่วงที่3
 
- ภาพและเสียง ช่วงที่1, ช่วงที่2

แบบแสดงประชามติ ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยการถวายพระราชอำนาจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในการที่จะปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราชในทุกกรณี ตามแบบโบราณราชพระเพณี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 29 ส.ค. 31 สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนมรณภาพ ภาพ1 ภาพ2

มติสังฆสามัคคี ๔ ทิศ ทั้ง ๒ นิกาย วันที่ ๒๙ ก.ค. ๒๕๔๗ จำนวนประมาณ ๘,๕๒๔ รูป ณ วัดอโศการาม word , pdf

 หนังสือจากคณะสงฆ์ขอทราบเหตุผลในการพิจารณาเลือกสมเด็จพระพุฒาจารย์วัดสระเกศ ให้อยู่ในคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช คลิกที่นี่

 หนังสือถึงมหาเถรสมาคม เรื่อง ติดตามการพิจารณาและการชี้แจงของมหาเถรสมาคม
และข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์พระพุทธศาสนา
word , pdf

 คำฟ้องการลงนิคหกรรมสมเด็จเกี่ยวฯ ยื่นต่อ สมเด็จพระสังฆราชฯ
  word , pdf
  หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง กรณีบกพร่องในหน้าที่เลขาธิการมหาเถรสมาคมของ พล.ต.ท.อุดม เจริญ 
  word , pdf
  หนังสือถึงมหาเถรสมาคม เรื่องขอทราบความจริง กรณี คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช word , pdf
 
 หนังสือถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เรื่อง ขอทราบความจริง กรณีใช้พระตราประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช และ กรณีการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช word , pdf


 เอกสารเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา
 มติมหาเถรสมาคม
เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนาในรูปองค์กรค์อิสระ
 
ร่างกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา หน้า1 หน้า2 หน้า3
 
ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา และ โครงสร้างองค์กรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา

แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๒ เรื่อง ให้เปิดเผยความจริง กรณีการใช้พระตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  word
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๓ เรื่อง คัดค้านการจัดตั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระพุทธศาสนา word
     
1. ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงถวายพระตราประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช คลิกที่นี่
       2. ตราพระตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ตั้งอยู่ประจำพระที่ บนธรรมาสน์ศิลา คลิกที่นี่
       3. ประวัติพระตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช คลิกที่นี่ , ภาพพระตราตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช คลิกที่นี่
       4. เอกสารการแต่งตั้งผู้รักษาการณ์แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต คลิกที่นี่
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๔  word , pdf
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๕ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๔๗ ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร  word , pdf
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๖ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๔๗  word , pdf
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๗ วันที่ ๑๖ ก.ค. ๔๗ word , pdf
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๘ เรื่อง จุดยืนของคณะสงฆ์ไทยต่อการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช วันที่ ๒๐ ก.ค. ๔๗  word , pdf
แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๙ เรื่อง การปฏิบัติต่อสมเด็จพระสังฆราช ขอให้รัฐบาลถวายเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านั้น วันที่ ๒๓ ก.ค. ๔๗  word , pdf
• มติและหนังสือชี้แจงของคณะสงฆ์ไทย
    มติสังฆสามัคคี ๔ ทิศทั้ง ๒ นิกาย จำนวน ๑๑,๘๗๕ รูป ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี     อ่านมติคณะสงฆ์คลิกที่นี่ word , pdf
         - ภาพในวันประชุม คลิกที่นี่
         - เสียงในการประชุม ช่วงที่1 , ช่วงที่2
         - วีดีโอการประชุมคณะสงฆ์ไทย ณ วัดป่าบ้านตาด วันที่ 23 มีนาคม 2547 ช่วง1 , ช่วง2 , ช่วง3
   ประกาศคณะสงฆ์ไทย เรื่อง ยกเลิกการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช   word , pdf
   แถลงการณ์คณะสงฆ์ไทย ฉบับที่ ๑  word , pdf
  คณะสงฆ์ไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประกาศ ลงนิคหกรรมคว่ำบาตร นายอุดม เจริญ word , pdf

   มติคณะสงฆ์ไทยทั้ง ๒ นิกาย จำนวน ๔๗๕ รูป ในวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อ่านมติคณะสงฆ์คลิกที่นี่ , pdf

   หนังสือชี้แจงของคณะสงฆ์ไทย วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สวนแสงธรรม ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแทนคณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีจากจตุรทิศ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต จำนวน ๑๕๙ รูป หนังสือชี้แจงคลิกอ่านที่นี่   เสียงในการชี้แจงของคณะสงฆ์ไทย แบบ คลิกที่นี่ , เนื้อหาทั้งหมด....word, pdf

   มติสังฆสามัคคี
ในการประชุมคณะสงฆ์ไทย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 เวลา 13.00 น. ณ วัดอโศการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งประกอบไปด้วย คณะสงฆ์ฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีจากจตุรทิศ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต จำนวน10,359 รูป....
   - อ่านมติสังฆสามัคคี word , pdf
   - ภาพในงานคลิกที่นี่ และ เสียงในการประชุมคณะสงฆ์ คลิกที่นี่
   - คำสวดญัตติทุติยกรรมคว่ำบาตรนายวิษณุ เครืองาม คลิกที่นี่ และ เรื่องเจ้าวัฑฒะลิจฉวีที่โดนคว่ำบาตรจากพระไตรปิฎก


   มติคณะสงฆ์ไทย
ไม่ยอมรับประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ เครืองาม เพราะขัดต่อพระธรรมวินัย ขัดจารีตประเพณี และขัดกฎหมาย  จากการประชุมคณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกาย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2547 เวลา13.00น. ณ วัดป่ากกสะทอน อ.เมือง จ.อุดรธานี   หน้าที่1 , หน้าที่2 เสียงในการประชุม คลิกที่นี่

• ข้อมูลและเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
    คณะชาวพุทธเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช ในวันมาฆบูชา วันที่ 5 มีนาคม 2547 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ช่วง1 , ช่วง2 , ช่วง3
    นายวิษณุเสียคำสัตย์(ที่ให้ไว้เมื่อ 22 ม.ค.46) ต่อคณะสงฆ์ไทยถึง 4 ประการ
    ลำดับเหตุการณ์ การคัดค้านและการผลักดันประกาศแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
    มูลเหตุแห่งมหันตภัยในพระพุทธศาสนา
    - บทวิเคราะห์ด้านกฏหมายแสดงถึงความผิดพลาดถึง 3 ครั้ง...ของนายวิษณุ เครืองาม คลิกที่นี่
    - ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช Word , PDF
    - ข้อเท็จจริง-ข้อกฏหมาย Word , PDF
    - แถลงการณ์เรื่องการถอดถอน Word , PDF
   ท้าพิสูจน์...ข้อกล่าวอ้างของนายวิษณุ ในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชซ้อนกับสมเด็จพระสังฆราชที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนา Word , PDF
   เปรียบเทียบ ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา กับ ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช Word , PDF

• เสียงอภิปรายและการแถลงข่าว
วันที่ 5 ก.พ. 2547 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร   ช่วงที่1 คลิกที่นี่   , ช่วงที่2 คลิกที่นี่
วันที่ 24 ม.ค. 2547 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร คลิกที่นี่
วันที่ 17 ม.ค. 2547 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร การอภิปราย เรื่อง ความไม่ถูกต้อง ความไม่ชอบธรรม และคัดค้าน "การแต่งตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช"  คลิกที่นี่
 
 หนังสือแสดงเจตนาใช้สิทธิถอดถอน นายวิษณุ เครืองาม ออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 303 และ 304 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 Word , PDF
 แบบฟอร์ม...ร่วมแสดงเจตนาลงรายชื่อพุทธบริษัทผู้คัดค้าน..ประกาศแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชของนายวิษณุ เครืองาม  Word , PDF

(.........ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม........)


<< BACK

หน้าแรก