รายละเอียดสำหรับกดรับชมทีวีผ่านดาวเทียมเทศน์ของหลวงตาผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา
Posted Date : วันที่ 20 พ.ค. 2550 เวลา 09:00 น.

URL สำหรับรับชมทีวีผ่านดาวเทียมเทศน์ของหลวงตาในเว็บไซต์หลวงตา

 

         

ขณะนี้ท่านสามารถกดเปิดรับชมทีวีดาวเทียมผ่านทางเว็บไซค์หลวงตา ได้จากลิงค์หน้าเว็บในช่อง รับชมทีวีผ่านดาวเทียม 24 ชั่วโมง ได้ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ตของท่าน

ท่านที่ใช้โปรแกรม window media player version11 ให้เลือกที่เมนูด้านบนของ window media player เลือกที่คำว่า file แล้วเลือก open URL แล้วพิมพ์ว่า

http://mail.luangta.com/live-sat2

หรือ mms://mail.luangta.com/live-sat2

 


<< BACK

หน้าแรก