ดาวน์โหลดเสียงไฟล์เสียง สัมมนา เรื่อง คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ
Posted Date : วันที่ 23 พ.ย. 2550 เวลา 09:00 น.

อภิปรายเรื่องคลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ

โดย  แนวร่วมประชาชนปกป้องคลังหลวง (3 พ.ย. 2550)

  ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด  อ.เมือง  จ.อุดรธานี

***************

 

01. มติสงฆ์                                                                                         23:51                        Download

02. คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ โดย คุณไพศาล พืชมงคล                                            24:35                        Download

03. คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ โดย ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์                               26:07                        Download

04. คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ โดย คุณประดิษฐ์ เอี่ยมสำอางค์                                  26:04                        Download

05. คณะสงฆ์ถวายพระพร (อ.อุทัย สิริธโร)                                                                    19:21                        Download

06. คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ โดย พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก                    04:20                        Download

07. คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ โดย คุณประชัย เลี่ยวไพรัช                                        20:02                         Download

08. ถามตอบปํญหา-แสดงความคิดเห็น                                                                          25:42                         Download

(พิธีกร คุณเรวดี ผลวัฒนสุข - ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม)

ปก CD1 (MS Word)               Download

ปก CD1 (PageMaker)             Download

** คลิกขวาเมาส์ แล้วสั่ง Save Target As ... **

 

 

******************************************************************************************

 

พ.ร.บ.เงินตรา ล้วงคลังหลวง !!!

(การแก้ไข พ.ร.บ.เงินตรา ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาการเงินของชาติ)

โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2550

***********************

01. ความมุ่งหมายของคลังหลวง-คำยืนยันของหลวงตา (7ต.ค.50) 8:20                          Download

02. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (พิธีกร คุณเรวดี ผลวัฒนสุข) 4:35                                Download

03. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์) 20:46                             Download

04. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (คุณคำนูณ สิทธิสมาน) 29:41                                    Download

05. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (ดร.ณรงค์ โชควัฒนา) 39:26                                     Download

06. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (คุณปานเทพ พัวพงษ์พันธุ์) 30:26                                Download

07. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (อ.วฤทธิ์ ชินสาย) 18:03                                         Download

08. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม) 7:43                                    Download

09. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (นพ.ปิโยรส ปรียานนท์) 3:40                                     Download

10. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (พระอาจารย์นพดล นันทโน) 14:01                               Download

11. พ.ร.บ.เงินตราล้วงคลังหลวง (แสดงความคิดเห็น) 17:02                                        Download

12. พ.ร.บ.ปล้นคลังหลวง โดยคุณไพศาล พืชมงคล (เฉพาะคลังหลวง) 13:06                        Download

13. บรรยายคลังหลวง 24ต.ค.50 (อ.รัฐวีร์) 24:56                                                 Download

14. (เพลง) บุญ บาป นรก สวรรค์ มีจริง (เพลิน พรหมแดน) 10:00                                  Download

 

ปก CD2 (PageMaker)             Download

 

** คลิกขวาเมาส์ แล้วสั่ง Save Target As ... **


<< BACK

หน้าแรก