หนังสือจากผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อผู้พิการ
Posted Date : วันที่ 23 พ.ย. 2552 เวลา 00:00 น.

รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุให้กับ

สถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมเพื่อประชาชน

_____________________________________

หนังสือจากอาจารย์ผู้ดูแลคนพิการขอความอนุเคราะห์ในการออกใบอนุญาตให้กับเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม ฯ

 

__________________________________

 

หนังสือจากผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมที่เป็นตัวแทนของผู้พิการ ร้องเรียนถึงผู้เกี่ยวข้อง


<< BACK

หน้าแรก