เครือข่ายเสียงธรรม ๑๑๕ แห่ง ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ-เครื่องวิทยุฯต่อ กทช.แล้ว
Posted Date : วันที่ 5 ก.พ. 2553 เวลา 20:00 น.

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก