หนังสือมูลนิธิเสียงธรรมฯถึงสำนักนายกรัฐมนตรีฯ : ขอให้เร่งรัดออกใบอนุญาตวิทยุเสียงธรรม ๑๑๕ แห่ง
Posted Date : วันที่ 8 มิ.ย. 2553 เวลา 21:00 น.


<< BACK

หน้าแรก