แจ้งการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่จานดาวเทียม จากเดิม เป็น 03833
Posted Date : วันที่ 5 เม.ย. 2554 เวลา 15:04 น.

แจ้งการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่จานดาวเทียม

     แจ้งการเปลี่ยนแปลงการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมจากทางวัดป่าบ้านตาด (SBT TV หรือ ทีวีหลวงตา)

ความถี่ (Freq.) จาก 03827 เป็น 03833 MHz.  ส่วนทุกอย่างเหมือนเดิม (ทางภาคเหนือตอนบนเป็น 03834)

หมายเหตุ หากไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ได้ ศึกษาวิธีการปรับเปลี่ยนความถี่ได้จาก

http://www.doisaengdham.com/article_detail.php?id=52 

      หรือกรุณาติดต่อช่างติดตั้งจานดาวเทียมใกล้บ้าน


<< BACK

หน้าแรก